Om RFK Viggen

RFK Viggens modellflygfält

Fältets beskaffenhet

Flygfältet ligger på Rommehed.
Fältet är ett gräsfält med en klippt yta på cirka 130 * 65 meter.
I anslutning till fältet finns även vår klubbstuga.

Modellflygfältet finns innanför den inhägnad som omger flygplatsområdet på Rommehed. När ingen vistas på fältet är grinden låst.

Det faktum att vi samsas med fullskalaflyget på Dala Airport innebär ett särskilt ansvar.

Vägbeskrivning

Här är en väbeskrivning enligt karta hos Eniro. OBS! Själva klubbhuset/fältet ligger ungefär vid Kalven lite ovanför och till vänster om mitten på kartan.

Eller Google maps (Sväng in vid A från Riksväg 70 och kör till B): Visa karta

Fältets GPS koordinater

15.49713, 60.42427

Från söder (riksväg 70 från Säter/Sala)

Sväng av vänster från RV70 efter Romme travbana vid OKQ8 macken (in på vägen till Smedjebacken).

Fortsätt rakt fram tills ni kommer till en mindre rondell och kör rakt genom den (skyltat Smedjebacken/Romme Alpin mm).

Sväng vänster efter skolan som ligger på vänster sida ca 500 efter rondellen (skyltat Segelflyg/Fallskärmsklubb/Långsjö).

Fortsätt på den vägen tills ni ser flygplatsområdet på vänster sida, efter ca 500m ligger infarten till RFK Viggens fält på vänster sida.

Från norr (riksväg 70 från Leksand/Mora)

Följ skyltarna mot Enköping i rondellen efter Kupolen köpcentrum.

Fortsätt rakt igenom rondellen vid MAX/Statoil.

Sväng höger mot Enköping i nästa rondell (Grådarondellen).

Fortsätt rakt genom nästa rondell (OKQ8 och Borlänge Värdshus ligger på vänster sida efter rondellen).

Kör rakt fram vid trafikljusen vid Shell/Coop Forum.

Sväng av höger från RV70 efter OKQ8 som ligger på höger sida strax efter att ni passerat över Tunaån (in på vägen till Smedjebacken).

Fortsätt rakt fram tills ni kommer till en mindre rondell och kör rakt genom den (skyltat Smedjebacken/Romme Alpin mm).

Sväng vänster efter skolan som ligger på vänster sida ca 500 efter rondellen (skyltat Segelflyg/Fallskärmsklubb/Långsjö).

Fortsätt på den vägen tills ni ser flygplatsområdet på vänster sida, efter ca 500m ligger infarten till RFK Viggens fält på vänster sida.

Från öster (riksväg 50 från Falun/Gävle)

Sväng vänster i riktning Enköping i Grådarondellen efter att ni kört över Dalälven.

Fortsätt rakt genom nästa rondell (OKQ8 och Borlänge Värdshus ligger på vänster sida efter rondellen).

Kör rakt vid trafikljusen vid Shell/Coop Forum.

Sväng av höger från RV70 efter OKQ8 som ligger på höger sida strax efter att ni passerat över Tunaån (in på vägen till Smedjebacken).

Fortsätt rakt fram tills ni kommer till en mindre rondell och kör rakt genom den (skyltat Smedjebacken/Romme Alpin mm).

Sväng vänster efter skolan som ligger på vänster sida ca 500 efter rondellen (skyltat Segelflyg/Fallskärmsklubb/Långsjö).

Fortsätt på den vägen tills ni ser flygplatsområdet på vänster sida, efter ca 500m ligger infarten till RFK Viggens fält på vänster sida.

Från väster (riksväg 50 från Ludvika/Örebro)

Kör höger i riktning mot Enköping i rondellen vid Kupolen köpcentrum.

Fortsätt rakt igenom rondellen vid MAX/Statoil.

Sväng höger mot Enköping i nästa rondell (Grådarondellen).

Fortsätt rakt genom nästa rondell (OKQ8 och Borlänge Värdshus ligger på vänster sida efter rondellen).

Kör rakt fram vid trafikljusen vid Shell/Coop Forum.

Sväng av höger från RV70 efter OKQ8 som ligger på höger sida strax efter att ni passerat över Tunaån (in på vägen till Smedjebacken).

Fortsätt rakt fram tills ni kommer till en mindre rondell och kör rakt genom den (skyltat Smedjebacken/Romme Alpin mm).

Sväng vänster efter skolan som ligger på vänster sida ca 500 efter rondellen (skyltat Segelflyg/Fallskärmsklubb/Långsjö).

Fortsätt på den vägen tills ni ser flygplatsområdet på vänster sida, efter ca 500m ligger infarten till RFK Viggens fält på vänster sida.

Fältregler

Syftet med nedanstående regler är att verksamheten på fältet skall ske på ett säkert sätt och ge alla besökare en positiv modellflygupplevelse.

 • Medlemskap i en till SMFF ansluten klubb är ett krav för att få flyga på RFK Viggens fält. Detta gäller dock inte för elever vid skolflygning.
 • Boka alltid din kanal genom att sätta i ditt ”frekvenskort” i tavlan vid depån. Det gäller även om du är ensam på fältet. Slå inte på sändaren innan du har satt i ditt kort. I vart och ett av facken får det endast sitta ett kort åt gången. Flytta aldrig någon annans ”frekvenskort” på tavlan.
 • Varva inte motorn i depån. ”Nålning” skall ske utanför depån.
 • ”Taxning” in i och ut ur depån är förbjudet.
 • Testa alla roderfunktioner innan varje flygning, med motorn igång.
 • Stå i pilotrutan när du flyger om inte särskilda omständigheter gör det omöjligt. Meddela övriga flygare innan du startar eller landar.
 • All flygning skall ske inom sektor Viggen. Flyg inte över depå, klubbstuga eller åskådare.
 • Var uppmärksam på eventuella aktiviteter inom övriga verksamheter på flygplatsområdet.
 • Respektera piloters önskemål om att få flyga ensamma. Vid skolflygning avgör läraren om annan flygning får ske samtidigt som skolning.
 • Använd inte klubbstugan och dess veranda som uppställningsplats för modeller.
 • Fältlådor och annan utrustning skall förvaras i depån under flygning.
 • Håll fältet rent och snyggt.
 • Flyg och trivs med en fantastisk sport!

Frekvensbokning

Bokning av kanal sker genom att piloten placerar sitt personliga bokningskort på platsen för den aktuella kanalen på frekvenstavlan. Endast ett kort får finnas på varje plats.

Om Du saknar kort, kan Du skriva ditt namn på ett tomt kort. Sådana finns i klubbstugan.

Avtal mellan RFK Viggen och Dala Airport
RFK Viggens verksamhet på flygplatsområdet regleras av ett avtal som ingåtts med Dala Airport. Avtalet finns att läsa i sin helhet på medlemssidorna under rubriken ”Interna dokument”.

Nedan beskrivs kortfattat konsekvenserna av avtalet.

 • Modellflygning skall ske inom det geografiska område som benämns ”sektor Viggen”. Sektor Viggen är området som är markerat med texten ”Model flying area” på nedanstående karta.
 • Innan flygverksamhet startar på modellflygfältet skall vi kontakta flygledartornet och begära att sektor Viggen öppnas. Kontakterna med Tornet skall i första han ske med hjälp av den radio som klubben utrustats med. Om detta av någon anledning ej kan ske, är det möjligt att ringa Tornet på telefon 0243-645 20.
 • När flygverksamhet avslutas skall Tornet på motsvarande sätt kontaktas för stängning av sektor Viggen.
 • Under tiden sektor Viggen är öppen, skall radion passas för att Tornet skall kunna kontakta oss. Ansvaret för att detta sker åvilar den medlem som öppnat sektor Viggen. Om sektor Viggen öppnas via telefonkontakt med Tornet, skall Tornet informeras om vilket telefonnummer vi kan nås på. Om den medlem som öppnat sektor Viggen lämnar fältet och verksamhet fortfarande pågår, måste denne lämna över ansvaret för den öppnade sektorn till annan person.
 • Även om sektor Viggen inte kan öppnas på grund av att Tornet är obemannat, skall radion passas när verksamhet pågår på modellflygfältet, eftersom Tornet då kontaktar oss om personal träder i tjänst.
 • Högsta tillåtna flyghöjd är 300 meter.

Eterdisciplin

När radio används för kommunikation med Tornet bör vi följa nedanstående exempel som erhållits från flygledningspersonalen.

Att öppna sektor Viggen

 • Börja med att upprätta förbindelse: ”Borlänge Tornet från RFK Viggen”.
 • Tornet svarar: ”RFK Viggen Borlänge Tornet”. Förbindelsen är nu upprättad.
 • Tala om ärendet: ”RFK Viggen öppnar sektor Viggen för modellflygverksamhet”.
 • Tornet svarar: ”Ni disponerar sektor Viggen”.

Att stänga sektor Viggen

 • Börja med att upprätta förbindelse: ”Borlänge Tornet från RFK Viggen”.
 • Tornet svarar: ”RFK Viggen Borlänge Tornet”. Förbindelsen är nu upprättad.
 • Tala om ärendet: ”RFK Viggen avslutar verksamheten och stänger sektor Viggen”.
 • Tornet svarar: ”Uppfattat sektor Viggen stängs”.

Övrigt

Ta alltid för vana att anropa Tornet, även utanför Tornets ordinarie öppethållningstider. Detta beror på att Tornet ibland extraöppnar med kort varsel på grund av ambulansflygningar etc. Får vi inget svar under tider då Tornet normalt har stängt är det bara att flyga! Se till att någon hör radion om Tornet anropar.

Tornet kommer att kontakta oss på radion om öppning utanför ordinarie öppethållningstid är aktuell. Då kan det låta som följer:

 • Tornet börjar med att upprätta förbindelse: ”RFK Viggen från Borlänge Tornet”.
 • RFK Viggen svarar: ”Borlänge Tornet, RFK Viggen”. Förbindelsen är nu upprättad.
 • Tornet svarar: ”Ni disponerar sektor Viggen”
 • RFK Viggen svarar: ”Uppfattat, vi disponerar sektor Viggen”.

När Tornet stänger kan det låta så här:

 • Tornet börjar med att upprätta förbindelse: ”RFK Viggen från Borlänge Tornet”.
 • RFK Viggen svarar: ”Borlänge Tornet, RFK Viggen”. Förbindelsen är nu upprättad.
 • Tornet svarar: ”Borlänge Tornet stänger”.
 • RFK Viggen svarar: ”Uppfattat, Tornet stänger”.

Därefter fortsätter givetvis modellflygverksamheten. Se till att någon lyssnar på radion om Tornet anropar. (Till exempel på grund av extraöppning).

Annonser
%d bloggare gillar detta: